GIS Consultancy

Inzicht door de kracht van de kaart!

Ieder stuk grond heeft tegenwoordig een functie. Overzicht houden wanneer een gebied meerdere functies heeft en er constant veranderingen plaatsvinden wordt hierdoor een uitdaging. Zeker wanneer er meerdere mensen verantwoordelijk zijn over delen van een gebied. Naast de bovengrondse situatie, is er ook nog de situatie ondergronds.  Hoe pak je de informatievoorziening aan van de onder- en bovengrond? Dergelijke vragen steken de kop op wanneer u werkzaam bent met complexe ruimtelijke vraagstukken.

Door de komst van nieuwe technologieën en ontwikkelingen is het steeds eenvoudiger om data te verkrijgen. Hierdoor zijn informatiestromen steeds massaler waardoor ook de complexiteit ervan steeds verder toeneemt.

Om deze complexe informatiestromen beheersbaar te houden is het zeer belangrijk om structuur en inzicht te houden. GISGILDE helpt door alle informatiestromen te categoriseren en om te zetten naar kaartlagen welke worden gepresenteerd in handige digitale informatieproducten. Hierdoor ontstaat er een visuele en heldere informatievoorziening die voor iedereen begrijpbaar is. Deze kaartlagen hebben ook het voordeel dat ze gecombineerd kunnen worden met andere kaartlagen waardoor overlap en raakvlakken inzichtelijk worden.

Eindhoven Digital Twin
Een GIS kan worden ingericht zowel in 2D als in 3D. In bovenstaande afbeelding valt een voorbeeld van Eindhoven in 3D te zien.​
KLIC gegevens VU Amsterdam
In bovenstaand voorbeeld wordt duidelijk hoe complex ondergrondse infrastructuur is zonder dat er rekening is gehouden met andere disciplines.

 Ons doel is om de klant stap voor stap mee te nemen in de meerwaarde van data digitalisering en de inzichten en besparingen die hieruit voortkomen. Voor veel organisaties liggen er op het gebied van ruimtelijke gegevens kansen. Zelf hebben we veel ervaring met het uitvoeren van werkzaamheden voor:

  • Zorginstellingen
  • Nutspartijen
  • Waterschappen
  • Universiteiten
  • Bos- en natuurbeheerders
  • Advies- en ingenieursbureaus

Bij al deze organisatie bleek dat meer inzicht in de door hun beheerde terreinen leidde tot beter gefundeerde besluiten. Dit heeft als resultaat dat uitgaven gericht en effectief worden gedaan, waardoor risico’s en daarbij behorende faalkosten beheersbaar blijven.